O vakoch

   Značka WAKIVAKY vznikla v roku 2014 ako študentský projekt na voliteľnom predmete „Rozvoj podnikateľských zručností v medzigeneračných tímoch". Cieľom tohto predmetu bolo vytvoriť podnikateľský nápad a uskutočniť ho v krátkom časovom horizonte a s nízkymi počiatočnými nákladmi. Nášmu tímu WakiVaky sa to podarilo! Už počas školy sme vytvorili produkty, o ktoré bol záujem. Vedúca členka tímu Dominika sa rozhodla v projekte pokračovať aj po ukončení školy a krok po kroku pracovala na vybudovaní dnes už plnohodnotnej značky so sociálnym a ekologickým rozmerom

Na výrobu využívame už nepotrebné materiály, ktorým dávame druhú šancu, predlžujeme ich životnosť a vytvárame z nich nové jednoduché produkty, ktoré sú zároveň veľmi obľúbené a praktické.  Našim hlavným cieľom je upcyklácia textilného odpadu. Pri výrobe dodržiavame zásady zero waste, čo znamená, že produkujeme minimum odpadu. Aj to minimum však nevyhodíme, ale odovzdáme firme, ktorá ho kompletne zrecykluje. Doteraz sa nám podarilo spracovať už približne 450 kg textilného odpadu.

Pracujeme v medzi-generačnom tíme. Krajčírky, ktoré pre nás šijú, sú zväčša ženy, ktoré nemajú možnosť trvalého pracovného pomeru a tak sú rady, že si môžu touto kreatívnou činnosťou zarobiť. Sú to poväčšine ženy na dôchodku, invalidky, ženy, ktoré si vo svojom regióne nemôžu nájsť dôstojne zaplatenú prácu, alebo jednoducho ženy, ktoré si chcú zarobiť šitím. Aj napriek tomu, že máme ateliér v Pezinku, kde všetko chystáme a navrhujeme, výroba nie je situovaná na jednom mieste. Panie krajčírky pochádzajú z rôznych kútov Slovenska. Komunikácia a logistika je tým pádom dosť náročná, avšak naša námaha sa odzrkadľuje v kvalitne a s láskou vyrobených produktoch. Spolupracujeme tiež s krízovými centrami a chránenými dielňami.

  A nie je to len o vakoch! Projekt WAKIVAKY je aj o ľuďoch, podpore, nápadoch, či osvete. Spájame ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú, chránime prírodu, podporujeme dobré myšlienky. Hovoríme na témy ako udržateľnosť, upcyklácia a znižovanie odpadu. Sme súčasťou medzinárodnej kampane Fashion Revolution, spolupracujeme na rôznych projektoch a ešte sa len rozbiehame. :)Napísali o nás: